Be a part
Him
Be a part
Him
Ghilen_

กิเลน มีลักษณะคล้ายสิงห์ หัวมีเขา ตามลำตัวมีเกล็ด รูปร่างเหมือนกวาง หัวเป็นมังกร หางเป็นหางวัว เท้าเป็นกีบ มีอายุยืนถึงพันปี ถือเป็น 1 ใน 4 ของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ตามคติชาวจีน ด้วยว่าเป็นสัตว์มงคล ขจัดสิ่งชั่วร้าย และเป็นสัญลักษณ์ของความดี หากปรากฏตัวให้เห็นเมื่อใด ก็จะเกิดผู้มีบุญมาปกครองบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขเมื่อนั้น

Ghilen_

กิเลน มีลักษณะคล้ายสิงห์ หัวมีเขา ตามลำตัวมีเกล็ด รูปร่างเหมือนกวาง หัวเป็นมังกร หางเป็นหางวัว เท้าเป็นกีบ มีอายุยืนถึงพันปี ถือเป็น 1 ใน 4 ของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ตามคติชาวจีน ด้วยว่าเป็นสัตว์มงคล ขจัดสิ่งชั่วร้าย และเป็นสัญลักษณ์ของความดี หากปรากฏตัวให้เห็นเมื่อใด ก็จะเกิดผู้มีบุญมาปกครองบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขเมื่อนั้น

เหมราอัศดร  ในตำนานกล่าวว่ากายเป็นม้าหน้าเป็นหงส์ แต่บางครั้งถูกสร้างมาให้มีปากเหมือนจระเข้ อัศดรเป็น 1 ใน 4 ตระกูลม้าที่พระพายเทวบุตรบันดาลให้เกิดแรกนั้นเหาะได้ แต่ได้หลงไปกินหญ้าในสวน พระอิศวรจึงมีเทวโองการอย่าเหาะได้สืบไป

Hemmara_
Hemmara_

เหมราอัศดร  ในตำนานกล่าวว่ากายเป็นม้าหน้าเป็นหงส์ แต่บางครั้งถูกสร้างมาให้มีปากเหมือนจระเข้ อัศดรเป็น 1 ใน 4 ตระกูลม้าที่พระพายเทวบุตรบันดาลให้เกิดแรกนั้นเหาะได้ แต่ได้หลงไปกินหญ้าในสวน พระอิศวรจึงมีเทวโองการอย่าเหาะได้สืบไป

Ussadorn Hayra_

อัศดรเหรา สัตว์ผสมตระกูลม้าและเหรา ซึ่งเป็นสัตว์ครึ่งนาคครึ่งจระเข้ เชื่อว่าสามารถอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำ  อัศดรเหราจึงมีหัวเป็นเหรา ขนลู่ไปด้านหน้า มีเขาแหลมบิดเป็นเกลียว ตาจระเข้ มีตัวเป็นม้า เท้าเป็นกีบ

Ussadorn Hayra_

อัศดรเหรา สัตว์ผสมตระกูลม้าและเหรา ซึ่งเป็นสัตว์ครึ่งนาคครึ่งจระเข้ เชื่อว่าสามารถอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำ  อัศดรเหราจึงมีหัวเป็นเหรา ขนลู่ไปด้านหน้า มีเขาแหลมบิดเป็นเกลียว ตาจระเข้ มีตัวเป็นม้า เท้าเป็นกีบ

หงส์  อาศัยอยู่ทางทิศใต้ของเขาไกรลาศ ที่นั้นมีสระที่สวยงามนามว่า มานะสระหงส์ถูกกล่าวในหนังสือไตรภูมิชาดกอีกหลายเรื่อง เช่น พระพุทธเจ้าก็เกิดเป็นพญาหงส์ในวรรณคดีทั้งไทย, อินเดีย, จีน และตะวันตก ต่างยกย่องหงส์เป็นสัตว์ชั้นสูง หงส์เป็นสัตว์หิมพานต์แท้ๆ เพราะมีที่อยู่แน่นอนในแดนหิมพานต์

HONGSA_
HONGSA_

หงส์  อาศัยอยู่ทางทิศใต้ของเขาไกรลาศ ที่นั้นมีสระที่สวยงามนามว่า มานะสระหงส์ถูกกล่าวในหนังสือไตรภูมิชาดกอีกหลายเรื่อง เช่น พระพุทธเจ้าก็เกิดเป็นพญาหงส์ในวรรณคดีทั้งไทย, อินเดีย, จีน และตะวันตก ต่างยกย่องหงส์เป็นสัตว์ชั้นสูง หงส์เป็นสัตว์หิมพานต์แท้ๆ เพราะมีที่อยู่แน่นอนในแดนหิมพานต์

Lion_

ไกรสรราชสีห์ เป็นสัตว์ทรงพลัง กายเป็นสิงห์ มีขนขดเป็นวงก้นหอยสีขาวแผงคอ ริมฝีปาก และเท้าสีแดงดั่งรัตนกัมพล ตั้งแต่หัวไปตลอดหลังมีลายแดงพาดรอบๆ สะโพก มีพละกำลังมาก และมีอำนาจเหนือสัตว์ทั้งปวงราชสีห์คือสัญลักษณ์ของความมีพลังอำนาจ ความกตัญญู และการปกป้องภยันตรายต่างๆ

Lion_

ไกรสรราชสีห์ เป็นสัตว์ทรงพลัง กายเป็นสิงห์ มีขนขดเป็นวงก้นหอยสีขาวแผงคอ ริมฝีปาก และเท้าสีแดงดั่งรัตนกัมพล ตั้งแต่หัวไปตลอดหลังมีลายแดงพาดรอบๆ สะโพก มีพละกำลังมาก และมีอำนาจเหนือสัตว์ทั้งปวงราชสีห์คือสัญลักษณ์ของความมีพลังอำนาจ ความกตัญญู และการปกป้องภยันตรายต่างๆ

กรินทร์ปักษา มีกายเป็นช้าง มีปีกและหางเป็นนก ตัวสีดำ ปีกและหางสีแดงชาด เชื่อกันว่ามีขนาดกายใหญ่โตกว่าช้างทั่วไป ทำให้มีกำลังมาก  ด้วยอิทธิฤทธิ์ของสัตว์วิเศษทำให้สามารถบินได้คล่องแคล่วรวดเร็วอย่างนก

KarinPuksa_
KarinPuksa_

กรินทร์ปักษา มีกายเป็นช้าง มีปีกและหางเป็นนก ตัวสีดำ ปีกและหางสีแดงชาด เชื่อกันว่ามีขนาดกายใหญ่โตกว่าช้างทั่วไป ทำให้มีกำลังมาก  ด้วยอิทธิฤทธิ์ของสัตว์วิเศษทำให้สามารถบินได้คล่องแคล่วรวดเร็วอย่างนก

“หิมพานต์อวตาร” พร้อมแล้วที่จะเนรมิตสัตว์หิมพานต์ให้มีตัวตนจริง และขยับเขยื้อนได้ราวกับมีชีวิต จากการออกแบบสร้างสรรค์สัตว์หิมพานต์ขึ้นใหม่  โดยประติมากรและศิลปินแห่งชาติที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย  เป็นสัตว์หิมพานต์ที่มีลักษณะเฉพาะ มีตัวเดียวในโลก และไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน ผสานด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยทำให้สามารถเคลื่อนไหวได้สมจริง ให้คุณท่องไปในโลกของจินตนาการได้อย่างไร้ขีดจำกัด